Friday, April 13, 2018

rhuban ar y proffil

Er mwyn dathlu 70ain pen-blwydd Israel, mae One for Israel yn annog ei ddilynwyr i ychwanegu'r rhuban hwn ar eu proffiliau Face Book. Dyma fi! Bydd yr ŵyl yn cychwyn nos Fercher a phara tan nos Iau eleni. (Mae hi'n newid bob blwyddyn.) Arbennig ydy rhif 70 yn y Beibl. Un o'r pethau mawr a fydd yn digwydd eleni ydy agoriad Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem. Dw i'n siŵr y bydd mwy i'w ddilyn.

No comments: