Tuesday, April 10, 2018

blawd gwygbys

Wrth i fy merch yn Japan geisio ymdopi alergedd i gynifer o fwydydd, prynais flawd gwygbys i weld sut mae o. Mae ganddo flas fel blawd soi ac sydd yn llawn o brotein braf. Heddiw, coginiais ryw fath o grempog drosta i gan ychwanegu blawd cyflawn, (does gen i ddim alergedd) powdr pobi, a heb siwgr. Ffriais fo ar gaws, a dyma dost caws blasus!

No comments: