Friday, April 20, 2018

arwydd newydd

Wedi pen-blwydd Israel, y peth nesaf cyffroes (ar wahân i siwrnai fy merch i Israel i greu murlun) bydd agor Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem y 14ed Mai. Postiodd Hananya'r llun hwn - arwydd newydd! Mae Guatemala a Honduras yn dilyn America. Clywais fod Rwmania'n barod. Pwy sydd nesaf? 

No comments: