Friday, April 6, 2018

lliwiau newydd


Mae fy merch newydd newid cynllun lliwiau'r murlun ar gyfer y wal yn Israel. Rŵan mae'r ceffylau'n fwy amlwg o bellter. Mae hi'n gobeithio y bydd BDS yn ysgrifennu am y prosiect a'i gosod hi ar eu rhestr du. Pam? - fel bydd y bobl heb glywed amdani hi hyd yma yn dod i nabod hi! Mae hi eisiau ysgrifennu adnod ber yn Hebraeg ar y llun er mwyn calonogi'r bobl yn y gymuned sydd yn byw mor agos at y gelynion.

No comments: