Wednesday, April 18, 2018

mewn un dydd


A glywodd rhywun am y fath beth?
A welodd rhywun rywbeth tebyg?
A ddaw gwlad i fod mewn un dydd?
A enir cenedl ar unwaith?
Eseia 66:8

Ar ôl cael eu gyrru i ffwrdd o'u gwlad ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, cafodd yr Iddewon hi yn ôl yn 1917 drwy Ddatganiad Balfour, yna daeth Israel i fod mewn un dydd yn llythrennol.

Fe ddaw eto weledigaeth yn ei hamser—
daw ar frys i'w chyflawni, a heb ball.
Yn wir nid oeda; disgwyl amdani,
oherwydd yn sicr fe ddaw, a heb fethu.
Habacuc 2:3

No comments: