Friday, June 8, 2018

barcud tân

Ers dau fis mae Hamas yn dwysau eu tactegau ar gyfer torri'r ffin er mwyn ymosod ar y cymunedau cyfagos Israel, drwy lansio rocedi, coctel molotov, ayyb tra defnyddio pobl Gaza fel tarian ddynol. Eu dyfais newydd ydy barcud tân sydd yn achosi difrod difrifol i gaeau amaethyddol yn Israel heb sôn am yr anifeiliaid gwyllt a'r amgylchedd yn yr ardal. Mae'r byd yn gyflym i gondemnio IDF sydd yn cael eu gorfodi i amddiffyn eu pobl, ond anwybyddu trais Hamas. Mae'n hen bryd i'r byd ddeffro ac i weld beth sydd yn mynd ymlaen. 

No comments: