Friday, June 29, 2018

crys gwirfoddolwr

Mae'r gŵr ar ei ffordd adref o Japan ar hyn o bryd. Wrth weld ei grys "gwirfoddolwr" a gafodd gan Gynhadledd NRA y mis diwethaf, diolchodd staff yr awyren yn ogystal â staff diogelwch ym Maes Awyr Dallas iddo am ei waith gwirfoddoli, a dechrau siarad â fo'n gyfeillgar. Mae hyn i gyd yn erbyn delwedd mae'r prif gyfryngau a'r bobl chwith wrthi'n ei greu.

No comments: