Monday, June 4, 2018

mwy hwylus neu beidio

Dw i newydd brynu peiriant cymysgwr wrth obeithio y byddai'n hwylus gwneud hummus a phethau felly. Mae o'n wir bwerus, ond doeddwn i ddim yn meddwl pa mor drafferthus byddai'r gwaith glanhau! Ar ben hynny, mae'r gwydr yn ofnadwy o drwm. Mae'n llawer gwell gen i fy nghymysgwr ffon rhad a dweud y gwir! Efallai y bydd y teclyn newydd hwnnw'n gorffwys ar y silff.

No comments: