Thursday, June 21, 2018

gyoza ffansi

Cyrhaeddodd y gŵr y llety yn Tokyo ar ôl gadael adref 24 awr yn ôl. Mae o wrthi'n mynd o gwmpas er gwaethaf y jet lag. Y peth cyntaf a wnaeth oedd cael brecwast efo un o'n ddwy ferch ni sydd yn byw yno. Aeth efo hi i weld ei dosbarth hi lle mae hi'n dysgu'r plant yn Saesneg. Wedi cael cinio efo ffrind a raddiodd yn y brifysgol yma, aeth i Utsunomiya, dinas enwog am y nifer o dai bwyta gyoza. Bwytaodd o un ffansi (gweler y llun,) ond dweud bod fy un i yn fwy blasus!

No comments: