Saturday, June 30, 2018

geiriau cyntaf

"Mama, Dada, Nene, Baba" Geiriau cyntaf fy ŵyr a glywais y bore. Anfonodd fy mab y fideo o'i fabi dwy flwydd oed. Roedd o a'i wraig yn poeni am eu babi; mae o'n hynod o ddeallus heb os, ond heb ddweud gair tra bod babis ei oedran yn siarad erbyn hyn fel arfer. Fedrwn i ddim peidio â chrio wrth weld y fideo - y moment sydd yn debyg i Helen Keller wrth y ffynnon. Dwy fodryb fy ŵyr ydy Nene a Baba gyda llaw. 

No comments: