Monday, June 11, 2018

sêl y brenin hezekiah

Mae eitemau hanesyddol yn dal i gael eu cloddio yn Jerwsalem drwy'r amser er gwaethaf ymdrech caled rhai Arabaidd i wadu'r cysylltiad rhwng y ddinas a'r Iddewon. Darganfyddiad pwysig diweddarach ydy sêl y Brenin Hezekiah a sêl Eseia. Cynhaliwyd seremoni agoriadol ar gyfer arddangosfa sydd yn cynnwys y seliau hynny ynghyd â dwsinau o eitemau pwysig eraill. Yn Edmund, Oklahoma mae'r arddangosfa. (Syndod mawr!) Aeth y gŵr i'r seremoni, a chael gwybodaeth werthfawr. Cafodd anrheg fach hefyd - copi plastig o sêl Hezekiah mewn ffurf magnet oergell. 

No comments: