Wednesday, June 6, 2018

goodwill a'r heddlu

Mae fy merch yn Las Vegas efo'i gŵr. Mae hi'n mwynhau gwyliau tra ei fod o'n mynychu cynhadledd. Y peth cyntaf a wnaeth oedd mynd i siopa yn Goodwill, siop elusen! Mae hi'n fedrus ffeindio bargen a'i werthu ar y we. Dw i'n hoffi siopa mewn siopau elusen hefyd oherwydd mai dyna'r unig le i mi ffeindio fy hoff steil, sef hen ffasiwn! Yr ail beth a wnaeth fy merch ydy mynd i'r heddlu er mwyn rhoi cais at Ride Along - cyfle i bobl gyffredin i fynd o gwmpas efo plismon mewn car yr heddlu er mwyn gweld eu gwaith.

No comments: