Wednesday, June 20, 2018

hwyl fawr!

Hwrê! Bydd America'n gadael Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig! Mae'n hen bryd! Gwledydd sydd yn cam-drin hawliau dynol ydy'r rhan fwyaf o aelodau'r cyngor ynghyd â rhai sydd yn rhy ofnus mynegi eu barn yn eu herbyn. Nid dim ond diwerth, maen nhw'n cuddio eu troseddau, ac arbenigo yn condemnio'r unig ddemocratiaeth yn Nwyrain Canol, sef Israel. Awyr ffres oedd araith Nikki Haley ymysg y criw o ragrithwyr.

No comments: