Tuesday, June 26, 2018

y gath euog

Roeddwn i'n digwydd gweld un o'r cathod euog yn croesi'r stryd y bore 'ma pan oeddwn i ar fin mynd am dro. Roddwn i'n edrych arni hi'n ddistaw bach i weld lle byddai hi'n mynd. Aeth yn syth at iard y drws nesaf heb betruso, a dechrau chwilio am y llecyn gorau i ddefnyddio. Mae'r net plastig yn llwyddiannus! Dw i ddim yn gwybod pam nad ydy hi'n defnyddio ei hiard ei hun, ond nid fy mhroblem ydy hyn.

No comments: