Saturday, June 2, 2018

diddannedd, da i ddim

Ydyn wir - y Cenhedloedd Unedig. Maen nhw wedi bod yn nwylo'r gwledydd sydd yn erbyn America ac Israel ers amser. Profi eu hunain maen nhw unwaith yn rhagor drwy gondemnio Israel heb gondemnio Hamas a lansiodd dros gant o rocedi tuag at drigolion Israel, ac sydd yn defnyddio pobl Gaza fel tarian ddynol. Mae angen diogelu rhag Hamas nid rhag Israel, ar bobl Gaza. Diolch i Nikki Haley a wrthododd y cais gan Kuwait. Dylai America gael gwared ar bencadlys y sefydliad diddannedd a da i ddim oddi ar y tir gwerthfawr ar lannau afon yn Manhattan. 

No comments: