Saturday, June 23, 2018

buddugoliaeth

Enillon ni'r frwydr yn erbyn y cathod yn yr ardal! Prynodd y gŵr net plastig yn hytrach na weiren cwt ieir, a'i osod ar y llwybr cyfan. Mae o'n gweithio! Does dim "olion cathod" o dano fo! Doedd gan y gŵr amser, fodd bynnag, i orchuddio'r llwybr ar ochr y tŷ cyn gadael am Japan. Mae'n amlwg mai dyna le mae'r cathod yn defnyddio bellach. Bydd o'n dod adref yn fuan, ac wedyn bydd rhaid iddyn nhw ffeindio tŷ bach yn rhywle arall!

No comments: