Wednesday, June 27, 2018

peth siriol

Mae'r hydrangea'n blodeuo un ar ôl y llall yn ein hiard ni. Maen nhw'n para'n llawer hirach na'r blodau eraill, ac felly dw i a'r gŵr yn cael eu mwynhau'n amser hir. Cafodd un druan ohonyn nhw ei dorri oherwydd ei fod o'n hynod o fawr a thrwm. Dyma ei achub, a'i osod mewn fâs.

No comments: