Monday, June 25, 2018

yn kobe

Mae'r gŵr yn dal i fynd o gwmpas Japan yn egnïol. Ymwelodd â fy mam, ynghyd â'n dwy ferch ni mewn cartref henoed. Yno dathlon nhw ben-blwydd ein hail ferch ni. Teithiodd i Kobe wedyn lle oedden ni'n byw flynyddoedd yn ôl i weld rhai ffrindiau, ac ymweld â bedd yr eglwys lle mae fy nhad yn cael ei gladdu. Yfory bydd ei waith ar gyfer y coleg optometreg yn Nagoya (prif amcan y daith) yn cychwyn.

No comments: