Sunday, June 10, 2018

rhyddhewch tommy!

Er gwaethaf y bygythiad a'r ymyrryd gan yr heddlu, casglodd dros 20,000 o bobl yn Llundain ddydd Sadwrn er mwyn galw ar Lywodraeth Brydain am ryddhau Tommy Robinson. Roedd Tommy yn gweithio'n ddygn i amlygu troseddau'r gang Mwslemiaid yn erbyn miloedd o blant ifanc Prydain. Fo a gafodd ei arestio a'i gondemnio i'r carchar, nid y gang, ac yn anhygoel o gyflym hefyd. Hyfryd gweld cynifer o bobl gyffredin, wedi cael eu digon, ymuno â'r protest, ac ambell i Ddraig Goch hefyd. 

No comments: