Thursday, June 14, 2018

72 oed!

Pen-blwydd Hapus i'r Arlywydd Trump! Mae o wedi cyflawni cymaint o bethau mawr a phwysig mewn amser go fyr. Y peth cyntaf ar y rhestr ydy, yn fy nhyb i, mae o wedi gosod Duw yn ôl yn y llywodraeth, ac achubodd America rhag hunanladdiad cenedlaethol. Er gwaethaf pawb a phopeth, er gwaethaf ei oedran! Dw i'n diolch i fy Nuw bob dydd am ei drugaredd, am osod Donald Trump ar sedd Arlywydd America. Bydded i'r Arlywydd Trump ddal i ofni a cheisio Duw gyda'i holl galon, a cherdded yn ostyngedig o'i flaen ef.

No comments: