Friday, June 22, 2018

cwpan coffi

Dw i wrth fy modd yn cael coffi yn y cwpan a gafodd ei wneud gan aelod oedrannus Yad Lakashish yn Jerwsalem. Dydy o ddim mor gain na chwpan bone china, ond mae ganddo bersonoliaeth. Roedd yr aelod yn gweithio'n galed i greu'r cwpan del hwnnw. Mae eu nwyddau ar gael ar lein hefyd. Byddan nhw'n gwneud anrhegion hyfryd.

No comments: