Wednesday, June 13, 2018

cafodd ei ddal ar y camera diogelwch

Dydy gwaddodion coffi ddim yn gweithio. Prynodd y gŵr hyd yn oed ddeg bag o ddarnau cedrwydd a'u gosod yn y lle penodol wedi clywed bod cathod yn casáu’r arogl. Mae cath y cymydog yn dal i fynd i'r tŷ bach yn ein hiard ni heb falio dim am y rhwystr! Cafodd y trosedd ei recordio ddoe ar y camera diogelwch o'r diwedd. Gyda'r dystiolaeth gadarn, aeth y gŵr at y cymydog a gofyn iddyn nhw am gymorth. Gobeithio y byddan nhw'n cymryd cyfrifoldeb am eu cath.

No comments: