Thursday, June 28, 2018

lleuad lawn

Codais yn gynt nag arfer i weld y lleuad lawn cyn iddi fachlud. Welais mohoni hi gyntaf. Roedd rhaid i mi gerdded hanner can medr i'w ffeindio. Dyma hi - enfawr, melyn oren, lawr yn yr awyr gorllewinol. Safais yng nghanol y ffordd wag, a'i gweld. Yr Arglwydd Dduw a'i creodd. 

No comments: