Monday, June 9, 2014

yr eidal 6 - y model mewn parc

Mae Dr. Massimo Ricci, athro pensaernïaeth ym Mhrifysgol Florence, yn gwneud y gwaith ymchwilio ar gromen Brunelleschi ers blynyddoedd. Fo a wnaeth darganfod mai'r patrwm herringbone ydy cyfrinach y gromen enfawr wedi'i gwneud heb centering. Roedd o wrthi'n goruchwylio adeiladu model y gromen ym Mharc Anconella am flynyddoedd. Bellach mae'r model yn sefyll heb do er mwyn dangos y manylion. 

Gweld y model hwnnw oedd yr ail ar fy rhestr, a dyma gychwyn cerdded tuag ato fo. Y broblem oedd nad oeddwn i'n gwybod lle yn union oedd o yn y parc. Wedi gofyn i rai pobl ar ffordd, des o hyd iddo o'r diwedd. Yn anffodus does dim modd i fynd i mewn i weld y strwythur heb ganiatâd. O leiaf chewch chi weld y patrwm enwog yn agos iawn. Mae'r model yn sefyll yno fel tystiolaeth angerdd Dr. Ricci dros Brunelleschi. 

1 comment:

Yvonne said...

Oh!! Thank you for this. I'll try to find it next year.

Yvonne