Saturday, September 7, 2013

amlieithydd

Mae yna rai sydd yn medru siarad nifer o ieithoedd. Wrth gwrs bod nhw'n gyffredin yng ngwledydd bach yn Ewrop ond wedi fy ngeni a fy magu yn Japan ac yn byw yn America lle mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn uniaith, dw i bob amser yn cael fy synnu'n gweld amlieithydd. Mae'r hogyn ifanc hwn yn Efrog Newydd yn medru dros 20 o ieithoedd gan gynnwys rhai lleiafrif yn Affrica. Dydy o ddim yn rhugl (eto) yn Japaneg, ond mae o'n swnio'n anhygoel o dda, peth prin ymysg Americanwyr. Gobeithio bydd yn dal ati a dechrau dysgu Cymraeg ryw dro.

No comments: