Thursday, September 12, 2013

diolch i alberto

Des ar draws clip gan Alberto o Brescia ar You Tube. Creodd gyfres o glipiau a dal i greu ynghyd gwefan er mwyn helpu dysgwyr Eidaleg drwy roi cyfleoedd iddyn nhw wrando ar Eidaleg naturiol a siaradir yn gymharol araf. Mae o'n rhoi cynghorion, yn Eidaleg, ar sut i ddysgu ei famiaith hefyd. Hyn ydy peth perffaith i mi ac i lawer o ddysgwyr eraill dw i'n siŵr gan ei bod hi'n anodd dod hyd i ddeunydd sydd ddim yn rhy anodd na rhy syml. Wrth gwrs bod yna gynifer o bobl yn siarad am eu diddordebau ar You Tube, ond yr hyn sydd yn fy nharo ydy pa mor ymroddedig ydy o i helpu dysgwyr, yn rhad ac yn ddim hefyd. Mae o hyd yn oed yn siarad am ddatblygu eich potensial a gwella'ch bywydau, yn Eidaleg. Pam mae hyn fy synnu? Oherwydd mai ond 18 oed ydy'r hogyn hwn! Dysgu ieithoedd eraill hefyd mae o, ac felly mae o'n medru rhoi cynghorion o safbwynt dysgwr. Dw i ddim yn gwybod sut mae o'n gwneud popeth a mynd i'r ysgol ar un pryd. Diolch, fodd bynnag, i Alberto!
You Tube
y wefan

No comments: