Saturday, September 21, 2013

diwrnod brafiaf

Cawson ni wythnosau poeth a sych dilynwyd gan ddiwrnod neu ddau o law. Heddiw mae'n braf efo awel ysgafn glaear am y tro cyntaf ers misoedd. Mae'r awyr yn las las heb gymylau. Redodd y mab ifancaf ras arall ger Tulsa y bore 'ma yn y tywydd mor braf. Aeth y teulu efo fo tra oeddwn i'n siopa a gwneud neges yn lleol. Mae gen i dipyn o amser i fi fy hun cyn crasu pastai pwmpen i'r gŵr (ei ffefryn ydy hi.) Dan ni'n mynd i fwyta allan heno i ddathlu ei benblwydd, tŷ bwyta Mecsicanaidd dw i'n meddwl.

No comments: