Friday, September 27, 2013

hen lyfr

Prynais lyfr ail-law gan Amazon; dim ond $4 oedd o gan gynnwys y tâl post. Pan gyrhaeddodd, gwelais fod o'n dros hanner cant oed. Y broblem ydy bod ganddo arogl llwyd sydd yn gwneud i mi besychu wrth ei ddarllen. Doeddwn i ddim eisiau ei daflu o gan fy mod i eisiau ei ddarllen (casgliad o storiâu byr Eidalaidd yn Saesneg a ysgrifennwyd rhwng  1313 a 1909.) Dyma chwilio am wybodaeth ar y we ynglŷn â sut i gael gwared ar yr arogl. Mae'r llyfr yn torheulo ar y dec ers dyddiau wedi'i daenu gan soda pobi. Mae o'n treulio bob nos mewn bag plastig a llenwid gan hen bapurau newydd. Mae'r arogl wedi lleihau'n sylweddol, ond mae o'n dal i angen y driniaeth.

No comments: