Wednesday, September 25, 2013

dan y bont

Fel sgrifennais o'r blaen, mae yna filoedd o gloeon clap wedi'u clymu yn rheiliau Pont Accademia yn Fenis. Mae rhai'n gorwedd yn rhydd ar y llawr hyd yn oed. Syrthiodd un ohonyn nhw ar wyneb gondolier a oedd yn digwydd hwylio dan y bont ddyddiau'n ôl. Yn ffodus cafodd o ddim ei anafu, ond gallai hynny wedi bod yn ddifrifol. Mae pobl yn dal i glymu'r peth yn y rheiliau er byddan nhw'n cael eu taflu i ffwrdd yn y pen draw. Clywais fod rhai mewnfudwyr yn gwerthu cloeon clap i gyplau ar y bont. 

No comments: