Tuesday, September 17, 2013

modd i ddysgu

Un o'r argymhelliad mae Alberto yn ei roi o ran dysgu unrhyw iaith arall ydy cyfuno eich diddordebau efo'r dysgu; hynny ydy darllen am eich diddordebau yn yr iaith/ieithoedd o'ch dewis. Yna, cewch chi ddysgu ieithoedd a hel gwybodaeth ar yr un pryd. Dim ots os oes llawer o eiriau newydd achos byddwch chi'n awyddus i'w dysgu nhw er mwyn gwybod beth mae'r llyfr neu'r erthygl yn ei ddweud. Cytuno'n llwyr. Wrth gwrs rhaid dysgu pethau sylfaenol gyntaf, ond ar ôl cyrraedd y lefel canolradd, does dim modd gwell na hynny. 

No comments: