Saturday, September 28, 2013

glaw sydyn

Cawson ni law wedi dyddiau o dywydd sych. Dechreuodd fwrw glaw'n sydyn iawn tra oeddwn i yn y dref. Clywais y glaw ar do'r archfarchnad. Ces i fy ngwlychu'n llwyr rhwng drws y siop a fy nghar yn y maes parcio. Na chafodd y bwydydd eu gwlychu, diolch i wasanaeth y siop. Maen nhw'n cludo'ch bwydydd at eich ceir; dim ond gyrru nhw wrth y siop sydd angen. Roedd gen i gur pen drwg ddoe oherwydd y sychder, ond dw i'n teimlo'n llawer gwell rŵan, diolch i'r glaw.

No comments: