Tuesday, September 24, 2013

llestr pridd efo caead

Santa Maria Maddalena - un o fy hoff eglwysi yn Fenis ydy hi. Mae hi'n fy atgoffa i o lestr pridd efo caead. Pasiais yr eglwys fach hon sawl tro gan ei bod hi'n sefyll agos at y ffordd sydd yn cysylltu'r orsaf trên a'r ardaloedd dwyreiniol. Tannwyd y llun hyfryd hwn gan BluOscar ar doriad gwawr. Mae o'n cerdded o gwmpas y dref ar ddydd Sadwrn cyn i'r twristiaid lenwi'r llwybrau.

No comments: