Monday, September 2, 2013

diwrnod i ffwrdd

Mae'r teulu'n cael hwyl wrth lyn hanner awr i ffwrdd ers bore ddoe. Mae'n heglwys ni'n mynd ar siwrnai fach dros benwythnos Labor Day bob blwyddyn ac mae'r teulu'n ymuno â nhw bob tro. Dw i ddim yn rhy hoff o wersylla, felly dw i adref ar ben fy hun. Hoe fach i mi ydy hyn. Mae'n braf yn ystod y dydd ond y broblem ydy mod i'n methu cysgu'n dda yn y nos heb neb arall yn y tŷ. (Does gen i broblem byth mewn llety.) Roeddwn i'n gwylio Pane e Tulipani tan 2 o'r gloch y bore 'ma felly. Deffrais am 7 fodd bynnag. 

No comments: