Thursday, September 26, 2013

glanhawr cyfrinachol

Dw i newydd glywed bod dyn lleol yn Fenis, wedi'i gyfarparu efo pinsiwrn, yn casglu'r cloeon clap ar Bont Accademia yng nghanol nos a'u gwerthu nhw i ffowndri ers dau fis. Mae o'n gwneud hynny er mwyn codi arian i sefydlu canolfan i'r di-waith a'r digartref yn y dref. Mae o eisoes wedi casglu 7 tunnell o fetel (€2.50 am gilogram o bres, € 3 am gilogram o haearn.) Syniad da yn fy nhyb i, ond dydy swyddogion y dref ddim yn hapus oherwydd ei fod o heb ganiatâd swyddogol.

No comments: