Friday, September 6, 2013

cywilydd

Sbwriel a daflir ym mhob man ydy un o'r problemau niferus yn Fenis fel nifer mawr o ddinasoedd eraill (ar wahân i Japan sydd yn anhygoel o lan.) Pan oeddwn i yno, ces i dorri fy nghalon wrth weld cymaint o sbwriel yn llenwi un o'r llefydd harddaf yn y byd. Yn ddiweddar aeth rhai gwirfoddolwyr i fan ofnadwy o fudur i gasglu sbwriel (yn ôl y math hyd yn oed) a llenwi dros ddwsin o fagiau du. "Cywilydd" ydy gair mae'r genhedlaeth bresennol wedi anghofio.

No comments: