Friday, September 13, 2013

mwy am alberto

Dw i'n dal i wylio'r fideo a darllen blog Alberto. Hogyn anhygoel a phrin ydy o. Mae ganddo egwyddor gadarn ac mae o'n ymdrech i wella ei fywyd a helpu'r bobl eraill drwy'r dydd heb frolio ei gamp. Does dim llawer o bobl ifanc, yn hytrach, pobl yn gyffredinol fel Alberto. Dw i'n llawn edmygedd a medru dysgu mwy na'r Eidaleg drwy ei wersi.

No comments: