Tuesday, September 10, 2013

tablau lluosi

Mae gan bob plentyn amser caled wrth geisio cofio'r tablau lluosi. Gan fod fy mhlant wedi mynd i'r ysgol yn America, maen nhw wedi eu dysgu efo'r modd Americanaidd sydd mwy neu lai'n debyg i'r gwledydd gorllewinol. Dw i ddim yn gwybod am y gwledydd eraill dwyreiniol, ond yn Japan mae yna fodd llawer haws er bod chi'n ymdrechu wrth gwrs. Mae fel tasech chi'n canu cân wrth ddweud y tablau. Mae'n anodd eu hanghofio wedyn. Penderfynais sgrifennu'r pwt hwn wedi gweld You Tube sydd yn dysgu'r tablau lluosi drwy ddefnyddio'r bysedd.

No comments: