Monday, September 16, 2013

ffrindiau am oes

Yn gysylltiedig â Diwrnod i'r Henoed yn Japan, mae yna erthygl am ddwy wraig sydd yn 100 a 99 oed. Mae un o'r ddwy'n byw yn yr un lle ers ei geni. Pan symudodd y llall yno, aethon nhw'n ffrindiau'n syth. Trwy'r rhyfel, enedigaeth eu plant a mwy, maen nhw'n cadw'r cyfeillgarwch hyd at heddiw a dal i fwynhau cwmni ei gilydd.

2 comments:

Dafydd Llewelun said...

Stori fach ddyrchafol. Hoffais ei darllen er ei byrred !

Emma Reese said...

Diolch yn fawr! Mae'r erthygl wreiddiol yn fyr. :)