Wednesday, September 18, 2013

bath troed

Dw i'n mwynhau "bath troed" beunyddiol dyddiau hyn (heb gegolch glas!) Mae gen i "ryseitiau" amrywiol - halen, croen lemon, finegr, soda pobi, olew persawrus, ayyb. Ar ôl dod adref yn y prynhawn, tua 4:30 o'r gloch, bydda i'n llenwi twb bach efo dŵr claear (gan ei bod hi'n dal i boeth) a chymysgu rhai "cynhwysion" o fy newis a mwydo fy nhraed yn ddiolchgar am ryw chwarter awr wrth ddarllen llyfr. Braf iawn!

No comments: