Tuesday, September 3, 2013

mae oscar yn ôl

Mae BluOscar yn cerdded ar lwybrau cyrion Fenis am oriau a thynnu lluniau anhygoel o dda o bob congl boed enwog neu anhysbys. Dw i'n mwynhau ei flog yn fawr iawn ac wedi ymweld â nifer o lefydd a sgrifennodd amdanyn nhw tra oeddwn i yn Fenis. Roedd o ar wyliau'r mis Awst cyfan, ac mae o newydd ddod yn ôl wrth bostio llun hyfryd eto. Rhaid cyfaddef fy mod i wedi colli ei flog beunyddiol am fis. Es at ei flog bob dydd rhag ofn er fy mod i'n gwybod yn iawn ei fod o i ffwrdd. Dw i'n edrych ymlaen at flwyddyn arall o wibdeithiau yn fy hoff dref.

No comments: