Monday, September 23, 2013

crock pot

Dw i ddim yn rhy hoff o goginio ac mae'n anodd penderfynu beth ddylwn i baratoi i swper. Mae'n anos fyth yn ystod yr haf gan fy mod i ddim yn gwneud casseroles yn y popty er mwyn peidio codi tymheredd y gegin. (Mae gen i ryseitiau amrywiol am hynny.) Ces i Crock Pot yn anrheg am Nadolig; dydy o ddim yn gwresogi'r ystafell yn gymharol ond dw i heb ei ddefnyddio'n aml am ryw reswm neu beidio hyd yma. Heddiw dw i'n mynd i baratoi casserole tatws a selsig ynddo fo. Bydd yn cymryd pum awr i orffen; dechreua' i mewn hanner awr cyn mynd i swyddfa'r gŵr.

No comments: