Sunday, September 15, 2013

prynhawn sul

Sut dach chi'n treulio prynhawn dydd Sul - ymlacio, mynd allan efo ffrindiau, gweithio, gwneud gwaith cartref ayyb? Gwaith tŷ (a dysgu Eidaleg) i mi fel arfer, ond heddiw rhaid gweithio i'r gŵr wrth iddo marcio papurau ymchwilio'r myfyrwyr. Mae'n eithaf diflas ond bydd  o'n gorfod gweithio drwy'r nos oni bai fy mod i'n ei helpu. Bydda i'n cael fy nhalu wrth gwrs, felly fedra i ddim cwyno. 

No comments: