Wednesday, September 4, 2013

fy hoff flog

Mae'n braf bod Oscar wedi ailgychwyn ei flog. Yn aml iawn mae o'n tynnu sylw eu darllenwyr at lefydd a phethau anhysbys ond diddorol a hardd nad ydy'r trigolion hyd yn oed yn ymwybodol ohonyn nhw. Mae'r post heddiw er enghraifft yn dangos gwaith carreg cymhleth a hynod o gain ar adeilad mewn lle prysur. Doeddwn i ddim wedi ei sylwi ond does dim rhaid i mi deimlo'n ddrwg oherwydd bod dynes a oedd yn byw yn Fenis am 27 mlynedd erioed wedi ei sylwi chwaith.

No comments: