Sunday, September 22, 2013

cyrraedd fenis

Mae ffrind i mi newydd gyrraedd Fenis efo ei chyfnitherod. (Genfigennus iawn dw i!)  Dwedodd ei gŵr eu bod nhw'n cael amser hyfryd yn Ewrop. Rhufain ydy eu cyrchfan nesa ac olaf. Dw i'n edrych ymlaen at glywed am ei hanes pan ddaw hi adref.

No comments: