Wednesday, May 23, 2018

baner fach werthfawr

O'r diwedd, ffeindiais y faner fach Israel a oedd ar goll am gyfnod hir. Cawson ni hi gan Igal Fisher, aelod o Gerddorfa Symffoni Israel flynyddoedd yn ôl. Roedd fy ngŵr yn gweithio fel optometrydd mewn siop adrannol fawr yn Osaka pan oedden ni'n byw yn Japan. Daeth Igal i'r siop wedi perfformio yn yr ardal, a dyma fy ngŵr ei wahodd i swper yn sydyn yn ein tŷ ni yn Kobe. Cawson ni amser gwych er nad oedd gen i ddigon o fwyd i gynnig iddo fo ar fyr rybudd! Dw i'n hynod o falch ffeindio'r faner. 

No comments: