Saturday, May 5, 2018

cynhadledd NRA

Tra bod fy merch yn prysur greu murlun yn Israel, mae fy ngŵr yn mynychu cynhadledd NRA yn Dallas yr wythnos 'ma ynghyd â 100,000 mil o'r gwladgarwyr ffyddlon eraill. Cafodd gyfle i glywed yr Arlywydd Trump, yr Is Lywydd Pence a nifer o bobl enwog gan gynnwys Diamond & Silk yn rhoi areithiau ddoe. Dwedodd fod yna awyrgylch siriol a chyfeillgar wrth i'r bobl gyda'r un diddordebau fwynhau'r achlysur arbennig. Ar ben hynny, na allai unrhyw gynhadledd arall mor ddiogel â hwnnw gyda chynifer o gynnau "yn nwylo dynion da."

No comments: