Friday, May 11, 2018

dwsin o win

Ces i anrheg Sul y Mamau ymlaen llaw (gan fy ngŵr a dweud y gwir!) Dwsin o win kosher o sawl gwlad - 4 o Israel, 4 o'r Eidal, 1 o Ffrainc, 3 o California. Coch ydyn nhw i gyd ar wahân i ddau binc. Y fi a ddewisodd wrth gwrs, a dewisais ddwsin er mwyn manteisio ar gludiant yn rhad ac am ddim. Hwn ydy'r cyntaf roeddwn i eisiau blasu - Chianti o Toscana. Doeddwn i ddim yn gwybod mai yn San Gimignano cafodd o'i gynhyrchu. Dw i wrth fy modd yn cael yfed eu gwin enwog. Bydda i'n cael mwynhau gwahanol win am chwe mis arall.

No comments: