Monday, May 7, 2018

cefnogaeth

Mae'r artistiaid yn bwrw ymlaen gyda'u murluniau er gwaethaf y pryfed a gwres llethol ayyb. Mae ganddyn nhw gefnogaeth frwd gan y trigolion. Paratoir cinio a swper hyfryd i'r artistiaid bob dydd. Mae'r bobl yn dod at y wal drwy'r ddydd i weld sut mae mynd. Yn aml iawn mae plant bach yn dod i gynnig byrbryd. Rodd rhai merched yr ysgol wrth eu bodd yn "helpu" fy merch i baentio. 

No comments: