Wednesday, May 30, 2018

gwahaniaeth

Postiodd brawd fy ngŵr fideo o weithiwr ym maes awyr Honolulu. Roedd y dyn yn taflu bagiau'r teithwyr allan o'r awyren ar y cludfelt yn ddiofal a allai achosi difrodi iddyn nhw. Gweler sut mae'r bagiau'n cael eu trin ym meysydd awyr Japan. (Gobeithio nad oes gan y ddynes honno gefn tost!)

No comments: