Thursday, May 17, 2018

trogod vs morgrug tân

Ces i sioc i weld y llun hwn o fy ŵyr. Fedra i ddim dychmygu cerdded drwy laswellt trwchus a thal felly yn Oklahoma oherwydd ofn trogod. Mae'n dangos nad oes trogod yn Texas er mai drws nesaf i Oklahoma mae Texas. Mae'r gŵr yn mynnu mai'r afon yn eu rhwystro nhw rhag croesi'r ffin. Ond mae gan Texas morgrug tân. Mae'n well gen i drogod na morgrug tân yn bendant!

No comments: